Welkom

Veel jongeren maken hun huiswerk zonder al te grote problemen. Soms wordt een jongere hierin echter belemmerd. Oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld slecht kunnen plannen, niet kunnen concentreren, een leerstoornis of het niet hebben van een rustige werkplek. Het gevolg hiervan is vaak: slechtere schoolprestaties. Het Zeeuws Huiswerkinstituut (ZHWI) biedt hiervoor een oplossing. Met (tijdelijke) huiswerkondersteuning helpt het ZHWI jongeren op weg naar betere schoolprestaties.

In samenwerking met scholen, leerkrachten, studenten van de Hogeschool Zeeland en professionals op het gebied van begeleiding en onderwijs begeleidt het ZHWI  jongeren bij het maken van hun huiswerk. De leerkrachten geven begeleiding vanuit de hedendaagse praktijk en kunnen inspelen op de veelzijdigheid van vragen die ouders, leerlingen en scholen hebben.

Daarnaast is het ZHWI op scholen aanwezig om leerlingen te begeleiden met een rugzakje, worden er huiswerkklassen opgezet en draaiend gehouden, zijn er verrijkingsklassen op onze lokatie en op scholen en worden er typelessen gegeven.

Wij staan open voor elke vraag/mogelijkheid op onderwijsgebied. We zullen altijd ondersteunen waar nodig.

Zijn  er zaken die ontbreken op onze site? Neem dan gerust contact op.